Iraklı Türkmenlerden çözüm önerisi

631115c886b2473a74dcb68a.jpg

Fatma G. KABASAKALLI - Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan başkanlığında gerçekleşen, Birleşik Irak Türkmenleri Listesi’ndeki parti başkan ve temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıdan çıkan bildiride, ulusal çözüme ilişkin öneriler paylaşıldı.

Bildiride, ülkenin oldukça tehlikeli ve hassas bir süreçten geçtiği, her türlü gelişmelere gebe olduğuna dikkat çekilirken, sorunların çözümü için hala fırsatların tükenmediği vurgulandı. Birleşik Irak Türkmenler Listesi’nin gelişmeleri yakından izlediği ifade edilen bildiride, “Son seçimlerin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen, bir türlü hükümetin kurulmaması, toplumsal tepkilere yol açmıştır. Tüm gelişmelere rağmen yolsuzluklardan kurtulmak ve siyasi gidişatın düzeltilmesi şartıyla hala düzelme şansının olduğuna inanıyoruz” denildi. Bildiride çözüm önerileri şöyle sıralandı:

1-Tüm ulusal siyasi önderlerin katılımıyla Bağdat’ta oturum yapılarak geleceğe yönelik yol haritası oluşturulmalı,

2- Ülkedeki tüm etnik grupları kapsayacak bir hükümet kurulmalıveya halihazırdaki hükümet erken seçime kadar görevini sürdürmeli,

3- Seçim yasası değişmeli, seçim listesi yöntemine geri dönülmeli ve elektronik oy sayımı iptal edilmeli,

4- Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği yasasında değişiklik yapılarak uluslararası uzmanların desteğiyle ve tarafsız komisyonların seçimiyle bu kuruma kabiliyetli ve nezih üyeler getirilmeli,

5- Parlamento feshedilmeli, seçim tarihi belirlenmeli ve ulusal uzlaşı oturumundan bir yılı geçmeyecek şartıyla parlamento ile il meclisi seçimleri birlikte yapılmalı,

6- Ülkedeki tüm etnik ve mezhep gruplarından insanların can güvenliğinin korunmasına, toplumsal yapıyı tehdit edecek tüm tutum ve davranışlardan uzak durulmalı,

7- Bağdat’taki durumdan ötürü güvenlik güçlerinin görevine yoğunlaşmasını fırsata çeviren terör örgütlerinin herhangi bir eyleme kalkışmasına izin verilmemeli,

8- Kerkük’ün mevcut durumuna dokunulmamalı ve yasaların uygulanmasına ilişkin müktesebat korunmalı.

Türkmenler tedirgin! Irak hala barut fıçısı gibi
 
Üst Alt