Cinsiyet eşitliği 300 yılda sağlanabilir

631a6d9286b2472a6c6fd839.jpg

“BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG): 2022 İlerleme Raporu”nda Kovid-19 pandemisi ve sonrasındaki gelişmelerin, şiddetli çatışmaların, iklim değişikliğinin, kadınların haklarına, cinsel ve üreme sağlığındaki gerileme gibi küresel zorlukların, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da kötüleştirdiği vurgulandı. Rapor, yasal koruma konusundaki boşlukların kapatılması ve ayrımcı yasaların kaldırılmasının 286 yıl, kadınların iş yerinde liderlik pozisyonlarında eşit temsilinin 140 yıl, ulusal parlamentolarda eşit temsilinin ise 40 yıl alacağını ortaya koydu. Ayrıca bugün 15-49 yaş aralarında üreme çağındaki 1.2 milyardan fazla kadın ve kızların güvenli kürtaja erişiminin kısıtlandığı bölge ve ülkelerde yaşadığı belirtildi.

BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, söz konusu durumun kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği için kritik bir nokta olduğunu vurgulayarak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda şunları dedi:

“İlerlemeyi sağlamak ve hızlandırmak için şimdi kadınlara ve kız çocuklarına yatırım yapma konusunda toparlanmamız çok önemli. Veriler, (kadınların) hayatlarında küresel krizlerin daha da kötüleştirdiği gelir, güvenlik, eğitim ve sağlık alanlarında yadsınamaz gerilemeler olduğunu gösteriyor. Bu trendi tersine çevirmek ne kadar uzun sürerse, hepimize bedeli o kadar büyük olacak” dedi. BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü’nden Maria-Francesca Spatolisano da “Artan küresel krizler, özellikle kadınlar ve kız çocukları olmak üzere dünyadaki en savunmasız gruplarının orantısız bir şekilde etkilenmesiyle, SKH’lerinin başarısını tehlikeye atıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği, tüm SKH’lere ulaşmak için bir temel olup, daha iyisini inşa etmenin merkezinde yer almalı.”
 
Üst Alt